Tuyển dụng

BooksHub English tuyển trợ giảng

By : 0 Views22/11/2018
BooksHub English tuyển trợ giảng

Trung tâm tiếng Anh The BooksHub English cần tuyển 3 trợ giảng tiếng Anh bán thời gian làm việc vào các chiều trong tuần và cuối tuần. Ứng viên có thể chọn thời gian phù hợp với lịch cá nhân. – Yêu cầu: Sinh viên hoặc những bạn đã tốt nghiệp các trường sư phạm Tiếng Anh, ĐH Ngoại ngữ có phát âm tốt, kiến thức...Đọc Thêm